O bibliotece

Studenci WSGK mają wolny dostęp do zgromadzonych książek i czasopism. Zbiory są uporządkowane wg działów. Stosuje się różne formy udostępniania zbiorów, w zależności od statusu danej publikacji:

  • na miejscu w uczelni (w czytelni),
  • wypożyczanie na krótki termin do 1 tygodnia,
  • wypożyczanie długoterminowe 1 ‒ miesięczne do 3 miesięcy.

 

Biblioteka wraz z czytelnią jest dostępna przez sześć dni w tygodniu w godzinach
od 7.30 do 15.30. Liczba miejsc w czytelni wynosi 15, a liczba stanowisk komputerowych
z dostępem do sieci to 5 komputerów klasy Zoneo.

Od 1 marca 2013 roku Biblioteka WSGK subskrybuje dostęp do czytelni wirtualnej IBUK Libra. Studenci i wykładowcy mogą korzystać z dokumentów w formie elektronicznej zarówno w siedzibie Uczelni oraz z komputerów domowych za pomocą haseł zdalnego dostępu.

Biblioteka WSGK wykorzystuje dostęp do katalogów on ‒ line innych bibliotek szkół wyższych, publicznych i pedagogicznych za pomocą Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich oraz bezpośrednio przez strony www konkretnych placówek (m. in. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie). Ponadto pracownicy biblioteki wykorzystują dostęp i upowszechniają korzystanie z baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej. W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki Uczelnia posiada dostęp do następujących baz:

 

‒ Web of Science,

‒ Science Direct,

‒ Czasopisma Springer,

‒ EBSCO Publishing ‒ pakiet podstawowy,

‒ JCR (Jurnal Citation Reports),

‒ CPCI (Conference Proceedings Citation Index).

 

W bibliotece znajdują się dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska są wyposażone
w specjalistyczny sprzęt dla osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją ruchową kończyn górnych i dolnych (klawiatury, siedziska).