Pielęgniarstwo pediatryczne Podręcznik dla studiów medycznych Bogusław Pawlaczyk

    Nowoczesny podręcznik z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego. Redaktor naukowy dzieła – prof. dr hab. med. Bogusław Pawlaczyk jest kierownikiem Katedry Pielęgniarstwa Pediatrycznego AM w Poznaniu. Zespół autorski tworzą specjaliści praktycy – wykładowcy z wydziałów pielęgniarskich z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Dzięki temu w całej publikacji aspekty pielęgniarskie łączą się z aspektami klinicznymi.
    Autorzy określają jakże ważną rolę pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej oraz omawiają oczekiwania społeczne  w stosunku do tej grupy zawodowej. Kładą nacisk na zagadnienia komunikowania się pielęgniarki z małymi pacjentami, ich rodzicami i opiekunami oraz szczegółowo opisują proces pielęgnowania dzieci.
    – Przejrzysty układ treści i przystępny sposób prezentacji tematów pobudza do aktywnego uczenia się
    – Liczne ryciny, tabele i wykresy pomagają w zrozumieniu materiału
    – Szczegółowy skorowidz umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji