Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Podręcznik dla studiów medycznych Dorota Talarska

    Starzenie się społeczeństw jest procesem, który objął wszystkie kraje europejskie, w tym Polskę. niesie to za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania kadr medycznych – poszerzenia wiedzy z dziedziny geriatrii, jak również uwrażliwienia na problemy, jakie dotyczą ludzi w podeszłym wieku.
    Autorzy tego podręcznika, reprezentujący czternaście ośrodków akademickich, są nie tylko świetnymi dydaktykami, lecz również praktykami. W publikacji tej przekazują aktualną wiedzę na temat chorób w geriatrii, jak również dzielą się doświadczeniami zdobytymi w codziennej pracy z pacjentami w starszym wieku.
    Opieka nad pacjentami w starszym wieku musi mieć charakter holistyczny, tzn. uwzględniać wszystkie potrzeby zdrowotne. Warunkiem spełnienia tych oczekiwań jest specjalistyczne przygotowanie wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej. Wiedza fachowa daje możliwość poprawy diagnozowania, a co się z tym wiąże – wcześniejszego wdrożenia właściwych metod postępowania, oraz pozwala na monitorowanie przebiegu terapii.
    Podręcznik – adresowany do studentów wyższych uczelni medycznych oraz wyższych szkół zawodowych kształcących personel pielęgniarski – z pewnością będzie również niezwykle pomocny w codziennej pracy pielęgniarek sprawujących opiekę nad osobami starszymi, zarówno w środowisku domowym, jak i w domach pomocy społecznej, zakładach opieki leczniczej i tym podobnych instytucjach.