Toksykologia współczesna Witold Seńczuk

  Trucizny od dawna towarzyszyły człowiekowi w życiu codziennym, ale w miarę rozwoju cywilizacji znacznie rozszerzyło się ich działanie na organizm człowieka. Współczesna nauka zajmuje się toksykologią poszczególnych związków chemicznych oraz ich wykorzystaniem w praktyce. te zagadnienia w Toksykologii współczesnej omawiają prof. W. Seńczuk i współautorzy, uwzględniając najnowszy stan wiedzy oraz normy i standardy prawne obowiązujące w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej.
  W publikacji omówiono m.in.::
  – Losy trucizn w organizmie
  – Mechanizmy ich toksycznego działania
  – Toksykologię środowiska, żywności, przemysłową oraz sądowo-lekarską
  – Bojowe środki trujące (zagrożenie atakami terrorystycznymi)
  – Pomoc w ostrych zatruciach
  – Problematykę bezpieczeństwa chemicznego (mającą obecnie zasięg ogólnoświatowy)
  Autorzy są wybitnymi specjalistami w zakresie problematyki toksykologicznej, z dużym doświadczeniem w pracy naukowej. Działalność zawodowa wielu z nich związana jest z związana jest ze strukturami Unii Europejskiej, co gwarantuje utrzymanie światowego poziomu merytorycznego podręcznika.
  Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów akademii medycznych, a lekarzom i farmaceutom oraz osobom zawodowo stykającym się z tokstykologią niewątpliwie pomoże rozszerzyć i uregulować wiedzę z tej dziedziny.
  Ponieważ podstawowe problemy toksykologii autorzy przedstawili w bardzo przystępny sposób dla Czytelnika nieprofesjonalisty, książkę adresuje się także do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza że wszyscy stykamy się na co dzień z substancjami trującymi, a poznanie ich właściwości toksycznych i sposobów działań zapobiegawczych może okazać się bardzo przydatne w praktyce.