Zarys toksykologi klinicznej dla pielęgniarek i ratowników medycznych Janusz Pach Jacek Sein Anand

  Zarys toksykologii klinicznej stanowi kompendium wiedzy o rozstroju zdrowia, powstającego w wyniku działania substancji toksycznych występujących w Polsce.
  Książkę napisał zespół znanych, cenionych specjalistów z zakresu toksykologii klinicznej pod kierunkiem profesora Janusza Pacha.

  Publikacja zgodnie z zamierzeniem autorów służyć ma poszerzeniu wiedzy dotyczącej zasad postępowania diagnostycznego i leczniczego w zatruciach ksenobiotykami.
  W książce znajdują się:
  wiadomości ogólne o toksykologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów farmakokinetyki i toksykokinetyki, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowego postępowania lekarskiego;
  wiadomości dotyczące zespołów objawów klinicznych i uszkodzeń narządowych powstających w wyniku działania trucizn;
  dane z zakresu toksykologii klinicznej szczegółowej, dotyczące najczęściej występujących zatruć w Polsce.

  Publikacja adresowana jest do studentów wydziałów lekarskich, ratowników medycznych oraz lekarzy wszystkich specjalności.